Wat betekent “Creatief-uit-jezelf”? 

Wat is dat eigenlijk: creativiteit? Creatief zijn heeft niet alleen te maken met goed en mooi kunnen schilderen of tekenen of het kunnen maken van mooie voorwerpen.

Een creatief mens is goed in het vinden van oplossingen en dat kan op veel verschillende gebieden zijn. Bij voorbeeld in de wetenschap, op de werkvloer maar ook gewoon in het dagelijks leven. Iedereen heeft creativiteit in zich; het is een vaardigheid die je kunt aanleren en de kans moet geven om te groeien!
Ik houd mij graag bezig met oplossingen bedenken op het gebied van schilderen en ben creatief in  het toepassen van materiaal en techniek. Ik probeer steeds nieuwe techniek en materiaal uit. Als iets niet lukt, probeer ik daar een oplossing voor te vinden. Als ik mijn doel bereikt heb, geeft mij dat veel voldoening. Ik  kan zo uiting geven aan creativiteit die uit mijzelf komt.  Voor inspiratie kun je natuurlijk  gebruik maken van oplossingen/ ideeën/ technieken die anderen bedacht hebben. Bekende kunstenaars deden en doen dat onderling ook, je kan er veel van leren.

Gaat het lukken, wordt het mooi? Het kan heel goed zijn dat het niet meteen lukt. Dan geef je niet op en doet het nog eens, maar dan anders… overnieuw beginnen en een andere oplossing bedenken kan altijd! Je doet zo ervaring op die je later vast nog eens kan gebruiken. En hoe meer je zulke ervaringen opdoet, hoe grotere “database” je opbouwt!